Juridiskais paziņojums

Domājiet globāli, darbojieties lokāli un viegli paplašiniet savu uzņēmumu, aptverot jaunus tirgus.

Neatkarīgi no katra klienta līgumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem, pakalpojuma lietotājs apņemas izmantot vietni saskaņā ar likumu, neizmantot to citiem mērķiem, nekā paredzēts, un izvairīties no jebkādām darbībām, kas var traucēt tās normālu izmantošanu. Vietni nekādos apstākļos nedrīkst izmantot, lai kaitētu trešo personu vai DATALYSE GROUP LTD tiesībām un interesēm, kā arī lai veiktu nelikumīgas darbības vai darbības, kas ir pretrunā ar tirgus vai sociāli ekonomiskajiem noteikumiem. Lietotājs atturēsies no datu vai informācijas iegūšanas, izmantojot procedūras vai lietojumprogrammas, kas atšķiras no tām, kuras ir atļautas un nodrošinātas šajā tīmekļa vietnē, DATALYSE GROUP LTD patur tiesības atsaukt vai apturēt pakalpojumu tiem lietotājiem, kuri neievēro šeit norādītos lietošanas noteikumus vai jebkurus citus, kurus varētu uzskatīt par līdzīgiem. Lietotājs piekrīt, ka DATALYSE GROUP LTD nav atbildīgs par trešo personu saturu vai informāciju, kas varētu parādīties tīmekļa vietnē, kā arī par iespējamiem piedāvāto pakalpojumu pārtraukumiem tehnisku iemeslu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ. DATALYSE GROUP LTD nevar garantēt vietnes lietošanas privātumu un drošību, kā arī nevar izvairīties no tā, ka nepiederošas trešās personas uzzina vietnes lietošanas īpatnības un/vai apstākļus. DATALYSE GROUP LTD nevar ne kontrolēt, ne garantēt datorvīrusu vai citu nevēlamu elementu neesamību, kas, izmantojot vietni, var radīt izmaiņas vai darbības traucējumus lietotāju aparatūras vai programmatūras sistēmās, un tas izslēdz jebkādu atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties šādu iemeslu dēļ. Vietne var izmantot sīkfailus, kad lietotājs pārlūko tīmekli, un sistēma var atpazīt pārlūkprogrammas, kas izmantotas, lai piekļūtu vietnei, pēc tam, kad tās ir reģistrētas. Jebkurā gadījumā lietotājam būs iespēja novērst sīkfailu instalēšanu cietajā diskā. Gadījumā, ja Lietotājs ir DATALYSE GROUP LTD viena vai vairāku DATALYSE GROUP LTD sniegto Pakalpojumu Klients, Lietotājs pilnvaro DATALYSE GROUP LTD tīmekļa vietnē norādīt, ka Lietotājs ir DATALYSE GROUP LTD sniegto Pakalpojumu Klients, un tīmekļa vietnē publicēt rezultātus un informāciju, kas iegūta saistībā ar Lietotāju, izmantojot DATALYSE GROUP LTD sniegtos pakalpojumus. Ja rodas jautājumi par vietnes lietošanu, lūdzu, sūtiet e-pasta vēstuli uz šādu adresi: [email protected] Saskaņā ar 11. jūlija Likuma Nr. 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību 10. panta noteikumiem turpmāk ir sniegta visa nepieciešamā informācija par tīmekļa vietnes pārvaldnieku: - Uzņēmuma nosaukums: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Juridiskā adrese: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Apvienotā Karaliste. - Apvienotā Karaliste Uzņēmuma numurs 11460587 - E-pasta adrese: [email protected]

Vai esat gatavi?

Izveidojiet savu Datalyse kontu tagad
Paldies! Jūsu iesniegums ir saņemts!
Ak! Veidlapas iesniegšanas laikā kaut kas notika nepareizi.
Sāciet darbu 3 vienkāršos soļos
Bez pastāvības
;